71.

02.11.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-34619/2011
  Predkladá: minister životného prostredia; minister obrany
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-34825/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-34826/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-34884/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny; minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-34944/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-35128/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-35240/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-35273/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-35280/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-35283/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-35412/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-35532/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-35641/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 15. Č.m.: UV-36242/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-36241/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-32519/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-34642/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-34678/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-34680/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-34872/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-35531/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02