70.

21.10.2011, 16:15
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

aktualizované 22.02.2012, 01:02