69.

19.10.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-33441/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-33833/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-33932/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-33934/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Rokovanie prerušené
 5. Č.m.: UV-33954/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-34174/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 7. Č.m.: UV-34175/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 8. Č.m.: UV-34276/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-34278/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vypustený
 11. Č.m.: UV-34540/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ; podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-34668/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-33940/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-34285/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-34379/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02