65.

05.10.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-27117/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-27822/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-27004/2011
  Predkladá: predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
  Materiál: Vypustený
 4. Č.m.: UV-29567/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-31699/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-31700/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-31873/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-32331/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vypustený
 9. Č.m.: UV-32338/2011
  Predkladá: predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
  Materiál: Vypustený
 10. Č.m.: UV-32471/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-32513/2011
  Predkladá: minister vnútra; podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-29322/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 13. Č.m.: UV-32515/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vzatý na vedomie
 14. Č.m.: UV-32518/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-32521/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-32527/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-32576/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 19. Č.m.: UV-32761/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-32872/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-32871/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-31901/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-32043/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-32346/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-32374/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-32452/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-32475/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-32493/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
Utajovaný materiál:
 1. Č.m.: UV-D-691/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
aktualizované 22.02.2012, 01:02