64.

28.09.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-27215/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-30444/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-30564/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-30987/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-31092/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-31225/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-31407/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-31829/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-31856/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-31852/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-31843/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-31909/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 14. Č.m.: UV-31962/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-32000/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-32191/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-31873/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-32068/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02