63.

21.09.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-25953/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-28328/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-28331/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-30045/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-30432/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 6. Č.m.: UV-30426/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 7. Č.m.: UV-30446/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 8. Č.m.: UV-30659/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-30660/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-30687/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 11. Č.m.: UV-31489/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-30892/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-31323/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
aktualizované 22.02.2012, 01:02