62.

14.09.2011, 13:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-28489/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 2. Č.m.: UV-28672/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 3. Č.m.: UV-28673/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 4. Č.m.: UV-29704/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Rokovanie prerušené
 5. Č.m.: UV-29712/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-29713/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-29714/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-29715/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-29722/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-29802/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 11. Č.m.: UV-29897/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Stiahnutý
 12. Č.m.: UV-29955/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-29989/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Rokovanie prerušené
 14. Č.m.: UV-29992/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-30016/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-30020/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-28679/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-29962/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-30464/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02