61.

13.09.2011, 13:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: UV-29922/2011
    Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
    Materiál: Nesúhlas
aktualizované 22.02.2012, 01:02