60.

07.09.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-28344/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-28623/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-28681/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-28692/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-28877/2011
  Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-28895/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-29418/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-28501/2011
  Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-28621/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-28648/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-28650/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-28679/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
aktualizované 22.02.2012, 01:02