59.

31.08.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále starej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-27438/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-27724/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-27725/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-27812/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-27888/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-27889/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-27964/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-28025/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-28032/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-28034/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-28035/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-28199/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-28259/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-28260/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-28356/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-28022/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-28030/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02