58.

24.08.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále starej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-23622/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-26180/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Materiál: Rokovanie prerušené
 3. Č.m.: UV-27001/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-27002/2011
  Predkladá: predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-27004/2011
  Predkladá: predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
  Materiál: Rokovanie prerušené
 6. Č.m.: UV-27103/2011
  Predkladá: minister obrany; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-27131/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-27162/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 9. Č.m.: UV-27526/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR; predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-27527/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-27538/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-27546/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-27548/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-27549/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-27550/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-27571/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-27582/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-27611/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-27804/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-27843/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-27972/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-27226/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-27413/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02