57.

19.08.2011, 14:00
v Zrkadlovej sále starej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-27215/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-26653/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 3. Č.m.: UV-27564/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
aktualizované 22.02.2012, 01:02