56.

17.08.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále starej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-26475/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-25974/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 3. Č.m.: UV-26566/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-26607/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-26608/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 6. Č.m.: UV-26609/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-26653/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Rokovanie prerušené
 8. Č.m.: UV-26657/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-26661/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-26675/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 11. Č.m.: UV-26703/2011
  Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
  Materiál: Rokovanie prerušené
 12. Č.m.: UV-26718/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-26726/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-26750/2011
  Predkladá: predsedníčka Protimonopolného úradu SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 15. Č.m.: UV-26744/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 16. Č.m.: UV-26799/2011
  Predkladá: predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-26801/2011
  Predkladá: minister vnútra; minister obrany
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 18. Č.m.: UV-26785/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 19. Č.m.: UV-26812/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-26868/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 21. Č.m.: UV-26874/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-26875/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Rokovanie prerušené
 23. Č.m.: UV-27117/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Rokovanie prerušené
 24. Č.m.: UV-27178/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-27191/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Rokovanie prerušené
 26. Č.m.: UV-27176/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 27. Č.m.: UV-27184/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-27200/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny; podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-26370/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-26655/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-26706/2011
  Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-26876/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-26929/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-27240/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02