55.

10.08.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále starej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-19001/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-22160/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 3. Č.m.: UV-23994/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-24366/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-24593/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-24592/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-24600/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-24970/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 9. Č.m.: UV-25302/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-25306/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 11. Č.m.: UV-25750/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-25851/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-25942/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-25950/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-25953/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 16. Č.m.: UV-25968/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 17. Č.m.: UV-25971/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-25974/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 19. Č.m.: UV-25999/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-26047/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 21. Č.m.: UV-26179/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-26186/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-26187/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Rokovanie prerušené
 24. Č.m.: UV-26189/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-26190/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny; podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 26. Č.m.: UV-26244/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-26278/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 28. Č.m.: UV-26282/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 29. Č.m.: UV-26296/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 30. Č.m.: UV-26299/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 31. Č.m.: UV-26315/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-26367/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 33. Č.m.: UV-26484/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-26503/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-23556/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-24589/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-25386/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-26314/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-26357/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vypustený
aktualizované 22.02.2012, 01:02