54.

13.07.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále starej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-12563/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-20928/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-19982/2011
  Predkladá: minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-22975/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-23384/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-23439/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-23514/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-23695/2011
  Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny
  Materiál: Vypustený
 9. Č.m.: UV-23744/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-21816/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-23741/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
aktualizované 22.02.2012, 01:02