53.

06.07.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-19648/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Nesúhlas
 2. Č.m.: UV-20315/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 3. Č.m.: UV-20462/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-20710/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-20078/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-20839/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-20852/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 8. Č.m.: UV-20854/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-21110/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-21138/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-21141/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-21146/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti a predsedníčka Legislatívnej rady vlády SR
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-21147/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 14. Č.m.: UV-21168/2011
  Predkladá: predseda predstavenstva VšZP
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-21177/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-21178/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-21190/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-21192/2011
  Predkladá: podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-21207/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-21209/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 21. Č.m.: UV-21228/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-21229/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-21280/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 24. Č.m.: UV-21320/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-21689/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Vypustený
 26. Č.m.: UV-21742/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-21751/2011
  Predkladá: predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 28. Č.m.: UV-21756/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 29. Č.m.: UV-21758/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 30. Č.m.: UV-21760/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-21815/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-21811/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 33. Č.m.: UV-21869/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 34. Č.m.: UV-21872/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-21875/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-22795/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 37. Č.m.: UV-22793/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vypustený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-20552/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-20553/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-20625/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-20701/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-20705/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-20851/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-21068/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-21108/2011
  Predkladá: podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Vypustený
 9. Č.m.: UV-21169/2011
  Predkladá: predseda predstavenstva VšZP
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-21170/2011
  Predkladá: predseda predstavenstva VšZP
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-21171/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-21176/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vypustený
 13. Č.m.: UV-21203/2011
  Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny
  Materiál: Vypustený
 14. Č.m.: UV-21285/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Vzatý na vedomie
 15. Č.m.: UV-21318/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 16. Č.m.: UV-21339/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 17. Č.m.: UV-21333/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 18. Č.m.: UV-21335/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vypustený
 19. Č.m.: UV-21338/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 20. Č.m.: UV-21344/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02