52.

29.06.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-13298/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Nesúhlas
 2. Č.m.: UV-13304/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Súhlas
 3. Č.m.: UV-19912/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 4. Č.m.: UV-19982/2011
  Predkladá: minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
  Materiál: Stiahnutý
 5. Č.m.: UV-19979/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-20168/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-20172/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-20169/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-20237/2011
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-20251/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-20344/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-20454/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-20456/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-20947/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-21129/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-20078/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-20079/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-20167/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-20166/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-20173/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-20399/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-20401/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-20408/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-20416/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-20418/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-20448/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-20452/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
Utajovaný materiál:
 1. Č.m.: UV-D-464/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-D-465/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-D-466/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-D-467/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-D-468/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-D-469/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-D-470/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-D-471/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-D-472/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-D-473/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-D-474/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-D-475/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-D-476/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-D-477/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-D-478/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-D-479/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-D-480/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-D-481/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-D-482/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
aktualizované 22.02.2012, 01:02