51.

22.06.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-12472/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Nesúhlas
 2. Č.m.: UV-13306/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vláda nezaujala stanovisko
 3. Č.m.: UV-13309/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vláda nezaujala stanovisko
 4. Č.m.: UV-13319/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vláda nezaujala stanovisko
 5. Č.m.: UV-13323/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Súhlas
 6. Č.m.: UV-13328/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Súhlas
 7. Č.m.: UV-13302/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Súhlas
 8. Č.m.: UV-13297/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Súhlas
 9. Č.m.: UV-19115/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-19119/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-19192/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-19299/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-19309/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  Materiál: Neschválený
 14. Č.m.: UV-19310/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  Materiál: Neschválený
 15. Č.m.: UV-18679/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 16. Č.m.: UV-19315/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 17. Č.m.: UV-19421/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-19482/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-19611/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-19612/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-19615/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 22. Č.m.: UV-19616/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 23. Č.m.: UV-19672/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-19720/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-19754/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 26. Č.m.: UV-19755/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-20082/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-19050/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-19112/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-19117/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-19532/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-19548/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-19554/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-19722/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-19725/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-19929/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02