50.

15.06.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-13300/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Súhlas
 2. Č.m.: UV-13320/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Súhlas
 3. Č.m.: UV-13321/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Súhlas
 4. Č.m.: UV-18676/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-18861/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-18853/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-18856/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-18681/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-18938/2011
  Predkladá: predseda Najvyššieho súdu SR
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-18982/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka; 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-19252/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-19274/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-19276/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-19392/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-16034/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-16813/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-18679/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Vypustený
 4. Č.m.: UV-18986/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-19258/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
Utajovaný materiál:
 1. Č.m.: UV-V-412/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
aktualizované 22.02.2012, 01:02