49.

08.06.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-15567/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 2. Č.m.: UV-15996/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-15990/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-15967/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-16035/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-15579/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 7. Č.m.: UV-16080/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-16103/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-16201/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-16199/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-16198/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-16194/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-16195/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 14. Č.m.: UV-16270/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-16366/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-16367/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-16370/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 18. Č.m.: UV-16380/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 19. Č.m.: UV-16398/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 20. Č.m.: UV-16456/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 21. Č.m.: UV-16457/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 22. Č.m.: UV-16497/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-16513/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 24. Č.m.: UV-16815/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-16812/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 26. Č.m.: UV-16814/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 27. Č.m.: UV-16811/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 28. Č.m.: UV-16810/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 29. Č.m.: UV-16839/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 30. Č.m.: UV-18503/2011
  Predkladá: minister obrany; 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-18504/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 32. Č.m.: UV-16829/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Neschválený
 33. Č.m.: UV-18500/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Stiahnutý
 34. Č.m.: UV-18501/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Rokovanie prerušené
 35. Č.m.: UV-18608/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády; minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-15885/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-15902/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-15973/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-16029/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-15964/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-16189/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-16283/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-16559/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-16494/2011
  Predkladá: Predseda Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02