Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:5992/2019
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 08.03.2019, 13:53