48.

01.06.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-8626/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-15015/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-14739/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-14738/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 5. Č.m.: UV-15396/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 6. Č.m.: UV-15422/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-15579/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-15701/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-15714/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-15755/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-15850/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-16037/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-16146/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-15553/2011
  Predkladá: podpredseda úradu zastupujúci predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-15841/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-D-325/2011
  Predkladá: riaditeľ Slovenskej informačnej služby
  Materiál: Vzatý na vedomie
Utajovaný materiál:
 1. Č.m.: UV-V-393/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
aktualizované 22.02.2012, 01:02