47.

26.05.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-14786/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 2. Č.m.: UV-14822/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-14862/2011
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-14893/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-14739/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-14738/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Vypustený
 7. Č.m.: UV-14961/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-14969/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 9. Č.m.: UV-15076/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-15117/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-15178/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-15245/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-15650/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-14949/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02