46.

18.05.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-8771/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ; podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 2. Č.m.: UV-13311/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Nesúhlas
 3. Č.m.: UV-13649/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií ; podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny; minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 4. Č.m.: UV-13841/2011
  Predkladá: predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-13844/2011
  Predkladá: predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-13947/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-14005/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-13264/2011
  Predkladá: minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; minister vnútra a podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-14073/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-14080/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-14094/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-14109/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-14112/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-14203/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-14204/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-14264/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-14389/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-14392/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-14407/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Neschválený
 20. Č.m.: UV-14418/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-14580/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ; podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 22. Č.m.: UV-14611/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-14708/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 24. Č.m.: UV-14693/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-14738/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Odložený
 26. Č.m.: UV-14739/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Odložený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-13878/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-14447/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-13947/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
aktualizované 22.02.2012, 01:02