45.

11.05.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-12281/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-12626/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-12755/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-12764/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-12919/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-12921/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-12990/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-12766/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-13136/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-13207/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-13208/2011
  Predkladá: predseda Úradu na ochranu osobných údajov
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-13264/2011
  Predkladá: minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; minister vnútra a podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
  Materiál: Rokovanie prerušené
 13. Č.m.: UV-13292/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 14. Č.m.: UV-13397/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-13406/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-13453/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-13972/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Neschválený
 18. Č.m.: UV-14046/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Rokovanie prerušené
 19. Č.m.: UV-14003/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Rokovanie prerušené
 20. Č.m.: UV-14005/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Rokovanie prerušené
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-12920/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-12958/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-12989/2011
  Predkladá: minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-13135/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-13273/2011
  Predkladá: minister vnútra; minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-13460/2011
  Predkladá: predseda správnej rady Ústavu pamäti národa
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-14125/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02