44.

04.05.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-4732/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Súhlas
 2. Č.m.: UV-8621/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 3. Č.m.: UV-8622/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-8619/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-10912/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-12563/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Vypustený
 7. Č.m.: UV-12408/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Rokovanie prerušené
 8. Č.m.: UV-12464/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-12784/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-12761/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-12776/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-12752/2011
  Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-13122/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-12523/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-12580/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-12448/2011
  Predkladá: predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-12450/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-12504/2011
  Predkladá: predseda Najvyššieho súdu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-12513/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-12632/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-12733/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-12735/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-12767/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-12768/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-12749/2011
  Predkladá: predseda Slovenskej akadémie vied
  Materiál: Vzatý na vedomie
 13. Č.m.: UV-12751/2011
  Predkladá: podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Vzatý na vedomie
 14. Č.m.: UV-12763/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 15. Č.m.: UV-12766/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 16. Č.m.: UV-12775/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 17. Č.m.: UV-12786/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 18. Č.m.: UV-12796/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02