43.

28.04.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-12030/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-12031/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 3. Č.m.: UV-10110/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády a predsedníčka Ministerskej rady
  Materiál: Vzatý na vedomie s pripomienkou
 4. Č.m.: UV-11634/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vypustený
 5. Č.m.: UV-12115/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-12207/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 7. Č.m.: UV-12215/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-12211/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 9. Č.m.: UV-12239/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-12284/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií ; minister vnútra
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-12291/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Stiahnutý
 12. Č.m.: UV-12292/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-12311/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-12468/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-12424/2011
  Predkladá: minister vnútra; minister obrany
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-12527/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-12547/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 18. Č.m.: UV-12599/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-11864/2011
  Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-11884/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-11968/2011
  Predkladá: vedúci Kancelárie prezidenta SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-11973/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-12095/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-12117/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-12146/2011
  Predkladá: predsedníčka Protimonopolného úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-12228/2011
  Predkladá: predsedníčka Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-12231/2011
  Predkladá: vedúci Kancelárie Národnej rady SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-12235/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-12257/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-12312/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 13. Č.m.: UV-12354/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 14. Č.m.: UV-12408/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 15. Č.m.: UV-12548/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02