42.

20.04.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-8619/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-8622/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 3. Č.m.: UV-8621/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 4. Č.m.: UV-9881/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny; minister vnútra
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-10110/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády a predsedníčka Ministerskej rady
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-10813/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-10821/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 8. Č.m.: UV-10826/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 9. Č.m.: UV-10827/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-10828/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 11. Č.m.: UV-10912/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Rokovanie prerušené
 12. Č.m.: UV-11241/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-11551/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-11553/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-11613/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-11617/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-11627/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-11628/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-11634/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vypustený
 20. Č.m.: UV-11753/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-12107/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-12103/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-8198/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-9887/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-10628/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-10773/2011
  Predkladá: vedúci kancelárie Ústavného súdu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-10950/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-10952/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-11231/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-11243/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-11246/2011
  Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-11485/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-11625/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-11817/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02