41.

13.04.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-7795/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-7484/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-8282/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-8523/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-8623/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-8771/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ; podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 7. Č.m.: UV-9078/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ; podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-9172/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-9182/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-9372/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-9446/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-9451/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-10329/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-9601/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-10302/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-10635/2011
  Predkladá: ÚPSVaR
  Materiál: Vzatý na vedomie
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-8286/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-8296/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-8322/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-8469/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-8572/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-8612/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-8719/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-9181/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-9214/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-9288/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-9305/2011
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-9381/2011
  Predkladá: riaditeľ Slovenskej informačnej služby
  Materiál: Vzatý na vedomie
 13. Č.m.: UV-9389/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 14. Č.m.: UV-9558/2011
  Predkladá: generálny prokurátor v zastúpení 1. námestník generálneho prokurátora
  Materiál: Vzatý na vedomie
 15. Č.m.: UV-10586/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 16. Č.m.: UV-10632/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02