40.

06.04.2011, 13:00
budova Obecného úradu Štrba, ul. Hlavná 188/67, Štrba
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-8604/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-8709/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-8856/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Nesúhlas
 4. Č.m.: UV-8871/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-8875/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-8936/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 7. Č.m.: UV-8940/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 8. Č.m.: UV-9262/2011
  Predkladá: ZMOS, ÚMS
 9. Č.m.: UV-9083/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie s pripomienkami
 10. Č.m.: UV-9264/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-9284/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
aktualizované 22.02.2012, 01:02