39.

30.03.2011, 10:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-7484/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-7490/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-7536/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-7546/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-7591/2011
  Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-7598/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-7761/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-7843/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Rokovanie prerušené
 9. Č.m.: UV-7845/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Rokovanie prerušené
 10. Č.m.: UV-7951/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-7999/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-8168/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-8371/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-8372/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 15. Č.m.: UV-8373/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 16. Č.m.: UV-8375/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 17. Č.m.: UV-8394/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-7589/2011
  Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-7792/2011
  Predkladá: predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-7836/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-8001/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-8039/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-8136/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02