Správa o stave pripravenosti SR na výkon predsedníctva v Rade Európskej únie za rok 2014

Číslo materiálu:500.155/2015-PRES
Rezort:ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 17.03.2015, 11:27