Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

Číslo materiálu:456/2022
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister obrany
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 07.01.2022, 14:57