Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu

Číslo materiálu:42150/2015
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 18.12.2015, 11:49