Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Číslo materiálu:38540/2012
Rezort:Ministestvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 15.11.2012, 14:25