Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania

Číslo materiálu:38506/2012
Rezort:Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 15.11.2012, 11:50