Návrh zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:3567/2023
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 02.02.2023, 11:00