Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Mongolskom o medzinárodnej cestnej doprave

Číslo materiálu:35504/2022
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 19.09.2022, 13:21