Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2014

Číslo materiálu:350.119/2015-OBEP
Rezort:ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.03.2015, 11:58