Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru

Číslo materiálu:33297/2016
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister obrany
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.11.2016, 14:15