Návrh legislatívneho zámeru zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom

Číslo materiálu:32725/2023
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 24.08.2023, 11:21