Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1087) - nové znenie

Číslo materiálu:32230/2018
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka kultúry
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 09.10.2018, 07:34