Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015

Číslo materiálu:UV-7280/2012
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:3823/2012 – min
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Plán hlavných úloh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
aktualizované 02.03.2012, 10:57