Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho, Richarda Rašiho,Pavla Pašku a Milana Géciho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 199)

Číslo materiálu:30557/2012
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 18.10.2012, 13:42