Návrh zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia - nové znenie

Číslo materiálu:30089/2018
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 28.08.2018, 09:25