Návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:29029/2018
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 16.08.2018, 13:02