Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026

Číslo materiálu:28663/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:§ 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.12.2021, 14:25