Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:28305/2018
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka vnútra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.08.2018, 13:05