Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Číslo materiálu:240/2016
Rezort:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 07.01.2016, 10:54