Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka, Jána Senka, Štefana Gašparoviča, Petra Náhlika, Viery Mazúrovej, Miroslava Číža, Petra Fitza na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (tlač 132)

Číslo materiálu:23301/2012
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 19.10.2012, 13:09